Úvodní stránka » O 3D tisku » Informace o technologiích 3D tisku

Technologie tisku trojrozměrných objektů již dávno není žádnou novinkou. První stroje schopné vytvořit 3D objekt se na trhu objevily již před více než dvaceti lety. Až do doby uvedení tiskáren společnosti BitsFromBytes se však vždy jednalo o zařízení, jejíhž cena se pohybovala v řádek mnoha se tisíců až milionů korun. Není tedy divu že i dnes se cena složitějšího výtisku vyrovná nákladům na pořízení celé tiskárny RapMan, či BFB-3D. V tomto článku se Vám však pokusíme popsat základní principi, jichž se v dnešních tiskárnách pro vytváření objektů užívá.

SLS - Selective Laser Sintering

SLS je jednou z nejstarších, ale velmi efektivních metod výroby prototypů. Využívá vysoce výkonný laserový paprsek k tavení a spékání jemných zrnek tiskového materiálu do požadovaného tvaru. Tvorba objektů probíhá podobně jako u našich tiskáren po vrstvách, jak ukazuje následující schéma:

Tato technologie nabízí řadu výhod. Pro tisk lze použít široké spektrum komerčních materiálů, dodávaných v práškové formě - plasty, kov, či dokonce sklo. Vzhledem k tomu že tištěný objekt je v době tvorby trvale obklopen neroztaveným materiálem, není nutná tvorba přídavného supportu ani při tisku složitých objektů. Mezi nevýhody této technologie lze bezesporu zařadit vysokou energetickou náročnost, cenu zařízení, které je zpravidla vybaveno karbon-dioxidovým zdrojem paprsku, a dále pak nemožnost tisku uzavřených dutin, ve kterých samozřejmě materiál zůstane po tisku uzavřen.
Technologie SLS byla vynalezena v polovině osmdesátých let doktorem Carlem Deckardem. Nejznámějším výrobcem těchto zařízení je v současnosti společnost 3D Systems v USA. Její produktové portfolie SLS strojů naleznete zde.

FDM - Fused Deposition Modeling

V současné době se jedná o jednu z nejpoužívanějších technologií pro 3D tisk, tvorbu prototypů a funkčních vzorků výrobků. Tato technologie je užívána i tiskárnami, dodávanými naší společností. Princip není podobně jako u SLS technologie složitý. Do tiskové hlavy je pod tlakem zaváděn tiskový materiál - termoplast. Tisková hlava materiál roztaví a vytlačuje jej ven tenkou tryskou. Celá soustava se pohybuje nad tiskovým stolem a z vytlačovaného materiálu opět po jednotlivých vrstvách tvoří výsledný objekt:

Námi dodávané tiskárny samozřejmě nejsou jediným typem na světovém trhu, využívající technologie FDM. Jedním z hlavních dodavatelů těchto zařízení je společnost STRATASYS, jejíž produktové portfolio, dodávané pod značkou FORTUS, naleznete zde.

SLA - Stereolitography

Stereolitografie je již dnes také velmi rozšířenou technologií pro tvorbu trojrozměrných objektů. Její princip je podobný technologii SLS. K vytváření jednotlivých vrstev objektu se využívá ultrafialového laserového paprsku, který vrstvu vykresluje na hladinu polimerové tekutiny, vytvrzované UV světlem. Po dokončení vrstvy se tištěný objekt ponoří do polymeru a začně tvorba další vrstvy.

Zdroj:Wikipedia

Tato technologie byla vynalezena a patentována na v roce 1986 Charlesem W.Hullem. Její základní nevýhodou je nemožnost výběru materiálu. I přesto, že UV laser potřebuje pro vytvrzování polymeru pouze zlomek výkonu v porovnání s technologií SLS, zůstává tato technologie cenově nedostupná běžnému uživateli. Nejznámějším výrobcem SLA zařízení je opět 3D Systems, USA.

EBM - Electronic Beam Melting

Technologie EBM není pro svou náročnost příliš rozšířená. Pro tvorbu objektu používá usměrněný proud elektronů, vháněný do - zpravidla - titanového prachu. Nespornou výhodou této technologie je výjmečná přesnost a vynikající technické vlastnosti vytištěných objektů. Ceny strojů však dosahují závratných hodnot, neboť celý proces je třeba provádět bez přítomnosti vzduchu.

Laminační 3D systémy

Technologie laminování se také v poslední době dostává do popředí zájmu. Principem tohoto druhu tisku 3D objektů je laminování jednotlivých plátů materiálu na tištěný objekt a následné oříznutí přebývajícího materiálu buď mechanicky, nebo laserem. Průkopníkem v této oblasti je společnost SOLIDO se svou tiskárnou SD-300 Pro.
Jedná se o technologii výrazně cenově dostupnější než veškěré předchozí technologie s vyjímkou tisáren RapMan a BFB-3D, neboť tiskárnu Solido lze pořídit již za ceno kolem 200.000 Kč. Nevýhodou tohoto zařízení je jenom jeden typ materiálu a nutnost následného odstranění laminačního lepidla. Ani maximální rozměry tištěného objektu - 160 x 210 x 135 mm - nemusí být ve všech případech dostatečné.
V nedávné době proběhla médii zpráva o nové tiskárně společnosti MCOR, využívající pro tisk 3D objektů v podstatě běžný kancelářský papír a lepidlo, pomocí kterého se vrstvy spojují dohromady. Cena výtisku tak bude velmi nízká, tato výhoda je však zatím vyvážena předpokládanou cenou stroje kolem 750.000 Kč.

Kontakty na výrobce 3D tiskáren:

BitsFromBytes: http://www.bitsfrombytes.com

3D systems: http://www.3dsystems.com

Stratasys: http://www.stratasys.com

Solido: http://www.solido3d.eu

Z Corporation: http://www.zcorp.com

Novinky

14. 10. 2013

Nový inovovaný FabbsterG

Rádi bychom Vám představili novou inovovanou tiskárnu Fabbster-G. Nejdůležitější změnou je integrace planetové převodovky 1:7 na osu Z, což umožňuje tisk vrstev o síle pouhých 12 mikrometrů! Další změnou je pak instalace koncových spínačů na všechny osy stroje. Ostatní změny jsou pak určeny pro připojení připravovaných rozšiřujících kitů.

15. 7. 2013

Předváděcí akce 3D tiskáren FABBSTER v Praze

Nová prodejna v PRAZE Vás zve!

Rádi bychom Vás pozvali do naší nově otevřené prodejny v pražském obchodním centru PARK HOSTIVAŘ. Přímo na prodejně jsme pro Vás připravili 3 3D tiskárny FABBSTER...

13. 9. 2012

Care Kit pro Fabbster

Care KIT pro tiskárnu Fabbster

Vážení majitelé kitu Fabbster, máme pro Vás aktualizaci pro tisk z tyčinek a nové topné stoly. Čtěte dále....

archív

4ISP spol. s.r.o., Za Stodolou 144, 251 01 Modletice +420 724 833 773 29030447 DIČ CZ-29030447 cctv-4isp