Úvodní stránka » O 3D tisku » Od návrhu k tisku

Na této stránce se Vám pokusíme ukázat, jak vznikají jednoduché 3D modely od jejich prvního návrhu až k výtisku na tiskárně RapMan 3.1. Pro tento postup je třeba následující software:

Corel Draw X4 - Grafický program od Corel Corp. Pro vyzkoušení plně postačí 60-ti denní zkušební verze, dostupná na www.corel.cz

Rhinoceros 4.0 - 3D program od McNeel North America, opět postačí i verze na testování, kterou získáte na www.rhino3D.cz

SkeinForge - Bezplatný program pro generování trasy 3D nástroje. Stáhnete na http://fabmetheus.crsndoo.com/

 

Část 1 - 2D křivkování

V první části vytvoříme základní křivky objektu, který chceme vytisknout. Jedná se v podstatě o půdorys. Přestože je možné pomocí křivek kresli přímo v Rhinu, osbně zpravidla volím základní vytvoření objektu Corelu a jeho následný převos ve formě DXF souboru do Rhina.

V našem příkladu tvoříme jednoduchou krabičku, která se zkládá ze dvou dílů a je spojena pomocí 4 šroubků v rozích. Všiměte si, že již nyní jsou otvory pro šroubky zdvojené - jeden bude použit na spodní část, kudy bude šroub pouze procházet. Tato část má průměr 3.5mm. Vrchní část krabičky pak bude přitažena, proto otvory v ní budou mít, průměr pouze 2.5mm.

Ve vrchní části krabičky cheme mít klávesnici s šestnácti kulatými tlačítky a otvorem pro display. Spodní část pak je možné pomocí "Oušek" našroubovat na stěnu. Přidáme tedy zmíněné komponenty. Tím je naše práce v Corelu hotova. Spojte všechny objekty do skupiny a vycentrujte je na střed stránky. Následně je exportujte do souboru DXF. Ve filtru exportu zvolte následující parametry:

Nyní je možné Corel zavřít a pustit Rhinoceros. Otevřete nový soubor a ve výběru zvolte "Malé objekty - milimetry". Při vybraném pohledu s názvem "Shora" naimportujte vytvořený DXF soubor.

Pokud byly křivky skutečně vycentrované na střed stránky v Corelu - bude výsledek přesně shodný s obrázkem. Nyní začneme tvořit spodní část krabičky. Pro základnu s tloušťkou 3mm vyberte obvodovou křivku, otvory v rozích a otvory v ouškách. V menu vyberte těleso - vytáhnout rovinné křivky. Vzdálenost vytažení má být 3mm. Je-li vše v pořádku, dostanete v panelu Perspektiva obrázek základové desky.

Stejným způsobem pak vytáhneme i všechny ostatní křivky, až nám vznikne požadovaná krabička. Pro naši demonstraci jsme zvolily výšku spodní části krabičky na 15mm a horní pak na 20mm.Osazení, které se překrývá je 5mm. Výsledná spodní krabička před exportem do STL bude vypadat takto:

Poznámka: Vždy po vytažení rovinných křivek do dané výšky posuňte všechny křivky na vrchní hranu objektu. Po vytvoření celé krabičky je třeba všechny objekty sjednotit. Po označení výsledného objektu použijte volbu Exportovat vybrané, jako expotní typ vyberte STL a uložte soubor. Exportujte pouze objekt, křivky nesmí být označeny.

Stejným postupem vytvoříme STL soubor víčka krabičky.

 

Nyní máme tedy připravené STL soubory. Dalším krokem bude pak jejich zpracování pomocí programu SkeinForge do výsledných souborů pro tiskárnu. SpusŤe program skeinforge. V našem příkladu používáme materiál PLA. V hlavním okně zvolte následující parametry.

Pro program SkeinForge připravujeme samostatný návod, proto nyní pouze ve stručnosti. Použijte tlačítko Craft.
Zobrazí se hlavní nabídka SkeinForge. V progra,u lze definovat celou řadu parametrů, mi si však nyní projdeme pouze ty nejzákladnější.

Záložka Raft

Tato záložka definuje strukturu základní mřížky pod tištěným výrobkem. Taa se skládá ze dvou vrstev - Base layer a Interface layer. Base layer je nejspodnější vrstva, tištěná přímo na tiskový stůl. Interface layer je spojujícím článkem mezi base layer a základním objektem. Zpravidla se používá jedna úroveň každé vrstvy.

Dalším důležitým nastavením je pak záložka Speed, kde se určuje rychlost tiskové hlavy i posunu materiálu.

 

V našem případě tedy bude tisk probíhat rychlostí 16mm/sec. Přísun materiálu určuje položka Flow Rate Setting - zde nastavena na 480. Tato položka určuje počet otáček motoru extruder x10 - v tomto případě tedy nastavujeme 48 otáček. Při použití standartní tiskové jehly a výšce vrstvy 0.4mm lze tento poměr vypočítat pomocí jednoduchého vzorce:

Flow Rate = Feed Rate x 30

Další důležitou záložkou je pak Temperature, která nastavuje teplotu tiskové hlavy při tisku:

Tato nastavení jsou vhodná pro náš objekt při tisku pomocí PLA. Pozor, pokud používáte jiný materiál, nastavte parametry dle informací v uživatelském manuálu či v sekci tiskové materiály.

Sekce FILL definuje způsob vntřního vyplnění tištěného objektu. Nabízí celou řadu možností, jejichž výčet bude opět v návodu k programu Skeinforge. Pro náš příklad stačí vyplnit dle obrázku.

Poslední důležitou záložkou je pak záložka Export, ve které vyplňte do položky File extension text "bfb". Jedná se o příponu souboru, který bude výstupem programu.

Nyní použijte tlačítko "Craft" v levém dolním rohu programu. V dialogu vyberte STL soubor, určený ke konverzi do G-Code. Tato konverze může být na pomalejších počítačích mírně časově náročná. Její průběh vidíte v textovém okně programu Skeinforge.

Po dokončení exportu se Vám automaticky otevřou dvě okna prohlížečů G-Code - Skeinview pracuje ve 2D a zobrazuje trasy v jednotlivých vrstvách. Behold pak zobrazuje celý výrobek najednou. Procházením jednotlivých vrstev můžete zkontrolovat, zda je vše jak má být.


Nyní již zbývá pouze výsledný soubor BFB nahrát na SD kartu a zasunout do tiskárny. V hlavním menu zvolte "Run File". Poslední přidaný soubor na SD kartu je vždy zobrazen na prvním místě. Spusťte tisk.

V příštím článku se budeme věnovat možnostem povrchové úpravy vytištěných objektů.

Novinky

14. 10. 2013

Nový inovovaný FabbsterG

Rádi bychom Vám představili novou inovovanou tiskárnu Fabbster-G. Nejdůležitější změnou je integrace planetové převodovky 1:7 na osu Z, což umožňuje tisk vrstev o síle pouhých 12 mikrometrů! Další změnou je pak instalace koncových spínačů na všechny osy stroje. Ostatní změny jsou pak určeny pro připojení připravovaných rozšiřujících kitů.

15. 7. 2013

Předváděcí akce 3D tiskáren FABBSTER v Praze

Nová prodejna v PRAZE Vás zve!

Rádi bychom Vás pozvali do naší nově otevřené prodejny v pražském obchodním centru PARK HOSTIVAŘ. Přímo na prodejně jsme pro Vás připravili 3 3D tiskárny FABBSTER...

13. 9. 2012

Care Kit pro Fabbster

Care KIT pro tiskárnu Fabbster

Vážení majitelé kitu Fabbster, máme pro Vás aktualizaci pro tisk z tyčinek a nové topné stoly. Čtěte dále....

archív

4ISP spol. s.r.o., Za Stodolou 144, 251 01 Modletice +420 724 833 773 29030447 DIČ CZ-29030447 cctv-4isp